RESERVATION

Restaurant Kambodgia: 15, rue Bassano 75016 Paris
Tel. +33 1 47 20 03 50
E-mail: kambodgia@sister-hotels.com